14. Decorat de "Judit" del Acte I Quadro III realitzat per Miquel Xirgu. Arxiu Xavier Rius XirguPrimer | Foto anterior | Foto següent | Últim | Miniatures